FIREMNÍ VIZE - ZBYTEČNÝ LUXUS A FILOZOFOVÁNÍ?

20.11.2013 08:25

    Stále častěji se v praxi setkávám s tématem FIREMNÍ VIZE, kterážto úzce souvisí i s VIZÍ MAJITELŮ FIRMY. V několika firmách jsme s majiteli vizi jejich firmy tvořili a pojmenovávali, poznatky z této činnosti mě přivedly k napsání tohoto článku.

    Když se majitelů firem zeptám: "Co je vaše vize? Co byste rádi svojí činností ve světě způsobili? Kam svým podnikáním směřujete...?" Často se na mě nechápavě podívají a zabručí něco ve smyslu, že to je přece zbytečnost a že oni musí pracovat a ne zbytečně filozofovat a snít, že vize firmy je pro ně luxus, který si teď nemohou dovolit. Často také odpoví: "No pro nás je cíl činnosti uzavřený kontrakt a peníze na účtě. Proto přece podnikáme." Ano, i to je argument. Když se však podívám na tyto firmy - kde vize není pojmenovaná a lidé ji tam pouze cítí, nebo si myslí že ji znají a cítí - vidím nesoulad v týmech a váznoucí komunikaci mezi zaměstnanci a majiteli (toto často platí i ve vztahu majitel - management). Velice často tam probíhá odstup majitelů od jejich lidí: "My to přece víme všechno líp." V opačném gardu i odstup zaměstnanců od vedení firmy: "Co to tam zase vymýšlí za hlouposti, které nám přidají práci?". Čili jsou zde ostře vymezeny hranice mezi vedením firmy (majiteli) a jejich lidmi, což vede ke komunikačním i procesním "šumům", vyšší míře entropie, nízké motivaci lidí a jejich vysoké fluktuaci - a tedy v konečném důsledku i k nižšímu obratu, potažmo zisku.

    Podívám-li se z opačného konce - na firmy, které vizi pojmenovanou mají - a pracovali na tom často i se svými lidmi - vidím situaci přesně opačnou - komunikace tady funguje na výbornou, majitelé i zaměstnanci jsou vůči sobě otevření a mají-li nějaký nápad či připomínku k činnosti firmy, neváhají si ji vzájemně sdělit. Je zde vůle řešit případné neshody či nedorozumění. Vidím tady zápal a nadšení, vidím tu chuť do práce (ať už je jakéhokoli druhu). Vidím tu otevřenost ke vzájemné spolupráci. Zde je často tématem naopak nastavení vzájemných hranic. Ve výsledku je zde však patrný růst obratu a zisku, a prosperita celé firmy. Dobře pojmenovaná vize také těmto firmám "přitahuje" velice kvalitní lidi, pro které je radost či splněný sen pro tuto firmu pracovat.

    Tyto poznatky samozřejmě neplatí absolutně, firemní vize není samospasitelný nástroj na záchranu, nastartování či rozvoj firmy. Roli zde hraje např. i dodržování daného slova, nastavení procesů, vůle řešit případné neshody, atp.

Avšak obecně můžeme udělat tento závěr - pojmenovaná vize firmy napomáhá: 

  • Rozproudění komunikace ve firmě.
  • Významně zlepšuje firemní kulturu.
  • Snižuje fluktuaci, pomáhá zvýšit motivaci lidí a jejich výkonnost.
  • Vede k vyšším obratům a ziskům.

    Takže, majitelé firem, pokud byste rádi svoji firmu posunuli o úroveň výš a zvýšili finanční profit, program máte jasný: zaklapněte notebook, nechejte ho v kanceláři, vyrazte na dvě tři hodinky do nějaké příjemné kavárny, a sněte s otevřenýma očima na téma: "Co byste rádi svým podnikáním ve světě způsobili? Pokud se vám to podaří, jaký bude výsledný stav? Jak bude vypadat okolní prostředí? Jaké činnosti vám k tomu pomohou - co děláte rádi? Urazili jste už kus cesty? Jak dlouhý? Co se vám už podařilo? Za co jste na sebe hrdí?" Až si odpovíte, vezměte ssebou příště vaše lidi a flipchart, a odpovězte si na otázky společně. Stojí za to, vizi si namalovat - grafické znázornění je neocenitelné, řekne často více než tisíc slov.

 

Zpět

Diskusní téma: FIREMNÍ VIZE - ZBYTEČNÝ LUXUS A FILOZOFOVÁNÍ?

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.